Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

 Telefónna ústredňa

 052 / 4512 111, 452 3151, 452 3152, 452 3153

 Sekretariát riaditeľa

 052 / 456 72 05                 Fax – 052 / 456 73 00

 

A D M I N I S T R A T Í V A  

P R E V Á D Z K A

 Sekretariát riaditeľa

4512 200

 

 Ekonomický úsek

4512 214

 Správca nemocnice

4512 202

 

 Úsek riadenia ľudských zdrojov

4512 215

 Námestníčka pre ošetrovateľstvo

4512 203

 

 Referát krízového riadenia CO

4512 216

 Vedúca ekonomického oddelenia

 4512 204

 

 Registratúrne stredisko (archív)

4512 217

 Informatik

 4512 211

 

 MTZ, zásobovanie

4512 223

 Referent pre styk so ZP

4512 212

 

 OLV – asistenti výživy

4512 226

 Príjmová kancelária + štatistika

4512 213

 

 Stravovacia prevádzka

4512 227

 Servisný technik (Ing. Popaďak)

0911 705 515

 

 Dispečing DZS

4512 100

 

D E T S K É  ODDELENIE

I N T E R N É ODDELENIE  

 Primár

4512 208

 

 Primár

4512 207

 Pracovňa lekárov

4512 271

 

 Pracovňa lekárov

4512 231

 Vedúca sestra

4512 272

 

 Vedúca sestra

4512 232

 Pracovňa sestier

4512 274

 

 Pracovňa sestier

4512 233

 Kojenecké oddelenie

4512 275

 

 Príjmová ambulancia

4512 234

 Príjmová ambulancia + LSPP

4512 276

 

 Jednotka intenzívnej starostlivosti

4512 235

 Gastroenterologická ambulancia

4512 295

 

 ECHO ambulancia

4512 237

 Neurologická ambulancia

4512 298

 

 Kardiologická ambulancia, USG

4512 238

 

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

 CH I R U R G I C K É  ODDELENIE  ( JZS )

 Primár

4512 210

 

 Primár

4512 205

 Pracovňa lekárov

4512 281

 

 Pracovňa lekárov

4512 241

 Vedúca sestra

4512 282

 

 Vedúca sestra

4512 243

 Sociálna sestra

4512 283

 

 Pracovňa sestier

4512 245

 Ambulancia

4512 284

 

 Chirurgická ambulancia

4512 246

 Pracovňa sestier

4512 285

 

 Traumatologická ambulancia

4512 247

 

GYNEKOLOGICKO - PÔRODNÍCKE ODD.

R D G

 Primár

4512 261

 

 Primár

4512 288

 Pracovňa lekárov

4512 206

 

 Pracovňa RGD asistentov

4512 294

 Vedúca sestra

4512 262

 

 RDG – chirurgické oddelenie

4512 296

 Pracovňa sestier

4512 263

 

 CT pracovisko

4512 242

 Gynekologická ambulancia

4512 264

 

 Mamografia

0914 344 916

 Pôrodná sála

4512 265

 

 USG ambulancia – prízemie

4512 248

 

 

 

 USG ambulancia – 1. poschodie

4512 297

 

N O V O R O D E N E C K É  ODDELENIE

O A I M (ARO)  

 Vedúca sestra

4512 279

 

 Pracovňa lekárov

4512 251

 Pracovňa sestier

4512 278

 

 Centrála

4512 253

 

 

 

 Ambulancia

4512 255

 

O P E R A Č N É   S Á L Y  

L O G O P E D I C K Á  A M B U L A N C I A  

 Operačná sála

4512 291

 

 Logopedická ambulancia

4512 301