Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

Pacienti a návštevy

Odporúčania pre hospitalizovaných pacientov na podporu liečby

Každé oddelenie má svoj vlastný prevádzkový poriadok, s ktorým budete pri prijatí na oddelenie oboznámení.

Jednotné ukazovatele pre všetky lôžkové oddelenia:

  1. Budíček medzi 5.00 až 6.00 hod. a následné  meranie teploty, ranná toaleta, úprava postelí, podávanie liekov a vizita.
    Rannú toaletu imobilných/nesebestačných pacientov vykonáva zdravotnícky personál a sebestační pacienti si ju vykonávajú sami. Počas lekárskej vizity budete oboznámený/á s vyšetreniami, ktoré v ten deň absolvujete.
  2. K dopoludňajším službám patria vyšetrenia, operácie, preväzy a zákroky. Váš prevoz medzi jednotlivými oddeleniami je zabezpečený s doprovodom sanitára.
  3. Obed sa podáva v čase od 12.00 do 13.00 hod. Váš jedálny lístok zostavujú s ohľadom na váš zdravotný stav diétne sestry. Každé oddelenie má vlastnú jedáleň. Domácu stravu a nápoje je pred použitím vhodné prekonzultovať s ošetrujúcim lekárom.
  4. Popoludňajší odpočinok sa začína od 13.00 hod. Tento čas sa snažte využiť na odpočinok s ohľadom na spolupacientov.
  5. Vaši príbuzní vás môžu navštíviť počas návštevných hodín. Návštevy mimo návštevných hodín môže povoliť len primár alebo službukonajúci lekár oddelenia. Počas teplých slnečných dní, ak vám to zdravotný stav umožňuje, môžete svoju návštevu prijať v nemocničnom parku.
  6. Večera je od 18.00 hod. a po nej nasleduje večerná vizita. Nočný kľud sa začína od 22.00 hod. Ak sa v noci vyskytne nejaký problém, volajte sestru prostredníctvom signalizačného zariadenia.