Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Cieľom predkladaného projektu je posilniť kapacitu žiadateľa vo blasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Predmetom projektu je obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19 a osobných ochranných pomôcok a vybavenia zabezpečujúceho ochranu pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred šírením ochorenia COVID-19.

Prijímateľ: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
Nenávratný finančný prí spevok: 319 336,39 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 271 435,93 EUR


Verejné obstarávanie