Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Kežmarská nemocnica pokračuje v modernizácii budovy

10.6.2019

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, aj tohto roku pokračuje v ďalšej etape modernizácie priestorov a budov. Po tom, ako koncom minulého roka bola realizovaná modernizácia čakární v ambulantnej časti nemocnice a zároveň boli zrekonštruované dlhodobo nevyužívané priestory operačných sál, ktoré v súčasnosti slúžia pre účely laboratórnych vyšetrovacích metód, boli koncom mája zahájené stavebné práce na zatepľovaní starej časti hlavnej budovy nemocnice.

Tento projekt, schválený pod pracovným názvom  „Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. – stavebné práce“, je financovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov ako nenávratný finančný prostriedok vo výške 95% nákladov z eurofondov a spolufinancovaný je z vlastných prostriedkov vo výške 5-tich %. Celkové náklady na jeho realizáciu sú vyčíslené v sume 3,8 mil. Eur. Stavebné práce by mali byť ukončené najneskôr 15. septembra 2019. Hlavným dôvodom stavebných prác je zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a úspora energií súvisiaca so zateplením tejto časti budovy nemocnice.

„Začlenením nemocnice do spoločnosti AGEL SK od 1.7.2018, sa jedná o ďalší veľký investičný projekt. Koncom minulého roka sme modernizovali priestory ambulantnej časti nemocnice, vďaka čomu sa zvýšil komfort pre pacientov a zamestnancov nemocnice. Modernizovali sme sociálne zariadenia s rozšírenými bezbariérovými vstupmi a sprchou, novú elektroinštaláciu, vnútornú kanalizáciu, vymenili sme obklady a dlažby v priestoroch sociálnych zariadení, vrátane novej sanity. Súčasťou modernizácie boli podlahy, steny, podhľady, osvetlenie a výmena všetkých dverí na chodbe. Vybudovaním nového laboratória sa zvýšila dostupnosť  a urýchlil sa čas čakania na výsledky vyšetrení, čím je zabezpečená rýchlejšia diagnostika pre našich pacientov. V neposlednom rade sa znížili náklady na prevoz  krvných derivátov, ktoré boli dovážané zo vzdialených nemocníc v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja", uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.

Výsledky tohto projektu sa prejavia hlavne v zvýšení kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v náraste produktivity práce a v zlepšovaní hodnôt merateľných medicínskych indikátorov. Ciele projektu budú dosiahnuté piatimi hlavnými aktivitami:

  1. Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
  2. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia.
  3. Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.
  4. Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
  5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Viktora Halířa sa v blízkej budúcnosti plánujú ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace s modernizáciou interiéru a vybavenia ambulancií, ktoré sú umiestnené na prízemí hlavnej budovy nemocnice. Nasledovať bude modernizácia informačno-komunikačných technológií  a nákup softvérového vybavenia.

Kežmarská nemocnica sa aj vďaka týmto investíciám priblížila k zvyšovaniu poskytovania kvalitnej, bezpečnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti. Ambíciou nemocnice je pokračovať v procese modernizácie priestorov nemocnice a činností, ktoré súvisia s rozvojom medicínskeho vedomia, zabezpečovaním dostupnosti zdravotnej starostlivosti a  skvalitňovaním služieb pre pacientov.

Späť