Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

V Nemocnici Kežmarok začali opätovne realizovať plánované operácie

11.5.2020

Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o., ktorá je členom skupiny AGEL, začala od dnes, 11. mája, opätovne operovať pacientov, ktorých zákroky boli odložené. K odloženiu bolo potrebné pristúpiť v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 nariadením Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.

Posledná plánovaná operácia sa v kežmarskej nemocnici uskutočnila pred zavedením bezpečnostných opatrení 11. marca, počas tohto obdobia uskutočnili 55 urgentných operačných výkonov a kvôli pandémii odložili 52 výkonov. ,,Prvú plánovanú operáciu sme vykonali  11. mája. Išlo o typ operácie, ktorú sme museli vykonať kvôli diagnostike základného ochorenia. Pacientovi sme operačne odstránili lymfatickú uzlinu z podpazušnej jamy a tú následne odoslali na histopatologické vyšetrenie. Priebeh operácie bol bez komplikácií, personál dodržal všetky opatrenia a pacient sa má dobre,“ hovorí primárka oddelenia jednodňovej chirurgie MUDr. Lýdia Wikarská.

Aby pacient mohol byť operovaný v rámci plánovaného zákroku, musí, vzhľadom na pandémiu koronavírusu, splniť viaceré podmienky. Všetky operácie vykonávané počas pandémie COVID-19 vychádzajú z nariadení hlavného hygienika SR (momentálne zo 7. aktualizácie).

Pred samotným operačným výkonom musí zasadať multidisciplinárne konzílium, zložené zo zástupcov operačných disciplín, ktoré komplexne posúdi stupeň naliehavosti plánovaného operačního výkonu a riziko následkov prípadnej odloženej zdravotnej starostlivosti . „U konkrétneho pacienta komisia zasadala a rozhodla, že riziko odloženia operácie by bolo vysoké, pretože je potrebné začať liečbu neodkladne po histologickej diagnostike odobratej  lymfatickej  uzliny,“  dodáva primárka Wikarská.

Pre pacientov sú pripravené formuláre, ktoré vychádzajú z nariadení ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika. Každý pacient je povinný sa s nimi oboznámiť pred nástupom do nemocnice. Základnou podmienkou pre pacienta, ktorý má absolvovať plánovanú operáciu je tiež negatívny PCR test. Nemocnice siete AGEL žiadajú, aby nebol starší ako dva pracovné dni pred plánovanou hospitalizáciou. Povinnosťou pacienta je tiež deklarovať čestným prehlásením, že dodržal domácu karanténu 14 dní pred nástupom na hospitalizáciu  a že mu nebola nariadená karanténa zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prípadne jeho všeobecným lekárom v čase trvania hospitalizácie. Stále platí, že každý pacient, ktorý prichádza do nemocnice, musí prejsť triážou.

Späť