Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Kežmarská nemocnica dostala šesť nových prístrojov umelej pľúcnej ventilácie

17.2.2021

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, obstarala päť nových prístrojov umelej pľúcnej ventilácie pre dospelých a jeden prístroj umelej pľúcnej ventilácie pre novorodenca. Prístroje vo všeobecnosti pomáhajú nielen covid pozitívnym pacientom, ale aj operovaným pacientom, ktorí sú v celkovej anestézii. Tieto prístroje sú spolufinancované nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych a investičných fondov (eurofondov) prostredníctvom projektu s názvom: ,,Modernizácia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku“ cez Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.

„Sme vďační za každú pomoc, ktorá sa k nám do nemocnice dostane. Ďakujeme aj za týchto šesť nových prístrojov umelej pľúcnej ventilácie, ktoré sú obrovskou pomocou a ďalšou súčasťou moderného technického vybavenia našej nemocnice,“ hovorí námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Anna Rybková.

„Ventilátor HAMILTON C3S má zabudované meranie CO2 kapnometrie, kompenzáciu odporu kanyly resp. okruhu, manuálny dych, vzdych/hlboký nádych, obohacovanie 100% kyslíkom, zadržanie inspíria, režim stand-by, zamknutie obrazovky, nočný režim obrazovky, ako aj uloženie snímky obrazovky na vonkajšie pamäťové médium. Prístroj disponuje otvoreným ventilačným systémom s možnosťou dovybavenia novými technológiami, taktiež  je možné ovládať ho pomocou mechanického otočného/potvrdzovacieho tlačidla a mechanických tlačidiel priamej voľby v prípade poruchy dotykového displeja,“ opisuje manažér prístrojových investícií AGEL SSC Ing. Igor Tomčufčík.

„Umelá pľúcna ventilácia je spôsob orgánovej podpory pľúc. Jej princíp spočíva v mechanickej podpore dýchania, ktorá zabezpečuje dostatočnú výmenu plynov v pľúcach. Ide o zabezpečenie oxygenácie krvi a elimináciu výdychových plynov, najmä oxidu uhličitého,“ vysvetľuje primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Serhiy Rak. Umelá pľúcna ventilácia sa používa bežne aj počas operácií, keď je pacient v celkovej anestézii. Prístroj tak pacientovi zabezpečuje dýchanie. V súčasnosti sa tento prístroj spája najmä s ochorením súčasnej pandémie COVID-19, počas ktorej pacienti so zložitejším priebehom ochorenia potrebujú pri výkone základnej životnej funkcie dýchania pomoc od tohto prístroja.
Späť