Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Kežmarská nemocnica obhájila certifikát kvality

30.6.2021

V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, bol v dňoch 21.-22.06.2021 realizovaný periodický audit certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas, počas ktorého nemocnica úspešne obhájila certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007 a každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.

„Snahou vedenia je budovať nemocnicu rodinného typu a v príjemnom a bezpečnom prostredí poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov pri efektívnom využívaní disponibilných zdrojov. Jedným z nástrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov je aj udržiavanie systému manažérstva kvality s víziou pružne reagovať na rozvoj medicíny a moderných liečebných metód pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre potreby širšieho regiónu,“ hovorí riaditeľ nemocnice Ing. František Lešundák.

Cieľom budovania systému kvality je aj dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti v prevádzkových činnostiach a účelné využívanie ľudských, materiálno-technických a finančných zdrojov.

„Systém kvality udržujeme predovšetkým v záujme bezpečnosti a spokojnosti našich pacientov. Je to dlhodobý proces, do ktorého sú zapojení všetci zamestnanci nemocnice s cieľom poskytovania kvalitnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v príjemnom a bezpečnom prostredí pri dosiahnutí maximálnej spokojnosti pacientov a rodinných príslušníkov,“ vraví Mgr. Janka Bartková, dipl. sestra manažérka kvality nemocnice a bývalá námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a obchodných partnerov je certifikát kvality dôkazom, že Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku je schopná dlhodobo poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spĺňajúce náročné kritériá celosvetovo uznávaného štandardu.

Späť