Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Zdravotné sestry z kežmarskej nemocnice na výmennom pobyte v Čechách Veľkou inšpiráciou je liečba canisterapiou - „psou láskou“

8.7.2021

Zdravotné sestry a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, sa zúčastnili výmenného pobytu v Českej republike. V rámci trojdňového programu navštívili tri nemocnice skupiny AGEL, a to nemocnicu vo Valašskom Meziříčí, Novom Jičíne a Prostějove. Z pobytu si odniesli mnoho nových informácií, skúseností a postupov, ktoré môžu aplikovať do praxe aj v kežmarskej nemocnici.

„Ďakujeme kolegom z nemocníc v Českej republike, ktorí sa nám venovali a ukázali nám mnoho nových vecí. Spoluprácu medzi jednotlivými nemocnicami vnímam veľmi pozitívne a považujem ju za veľký prínos. Navzájom si dokážeme odovzdať skúsenosti z rôznych pracovísk, a tak zveľaďujeme a zlepšujeme zdravotnú starostlivosť aj pre našich pacientov,“ hovorí námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Anna Rybková.

„Boli to dni jedinečných zážitkov a získavania nových skúseností na odborných pracoviskách v rámci skupiny AGEL. Stretli sme sa so zdravotníkmi, ktorých práca pri lôžku napĺňa a cítiť to z každého ich pohybu a výrazu. Nemocnica vo Valašskom Meziříčí bola prvou, kde sme sa stretli so srdečným privítaním a láskavou pozornosťou. V príjemnej spoločnosti milých dám pod vedením hlavnej sestry Mgr. Jany Pelikánovej sme sa zoznámili s prevádzkou jednotlivých oddelení, kde vládne príjemná atmosféra tímovej práce. Všade nás očakávali s úsmevom a množstvom informácií o svojej každodennej profesionálnej práci s cieľom odovzdať nám cenné skúsenosti,“ hodnotí úvod stretnutia vedúca sestra interného oddelenia Mgr. Mária Budzáková.

„Za odbor neonatológie sme absolvovali prehliadku Novorodeneckých a pôrodníckych oddelení vo všetkých troch nemocniciach. Počet pôrodov v týchto nemocniciach je približne rovnaký ako v našej Nemocnici Dr. V. Alexandra v Kežmarku, t.j. okolo 800-900 pôrodov. Personál sa tu stará o rodičky pred spontánnym i operačným pôrodom. Pokiaľ je to možné, realizujú po pôrode bonding, ktorý si mamičky, dokonca i oteckovia nevedia vynachváliť. Bonding umožňuje rodičom a dieťatku získať už od narodenia blízky kontakt a vzťah na celý život. Všade na oddeleniach vládla pokojná, priateľská až rodinná atmosféra a profesionálny a najmä ľudský prístup. Verím, že nový pohľad i načerpané vedomosti nám pomôžu zlepšiť našu prácu pri tých najkrehkejších stvoreniach na novorodeneckom oddelení,“ hodnotí návštevu neonatologických oddelení manažérka dennej zmeny novorodeneckého oddelenia Mgr. Antónia Gelatová.

„Veľmi príjemne sme sa cítili na Oddelení následné péče, ktoré sa stalo v našej práci jedným z inšpiratívnych pracovísk. Na naše zvedavé otázky nám s ochotou a milým prístupom odpovedali staničná a sociálna sestra. Vzájomne sme si odovzdali skúsenosti v starostlivosti o pacientov so širokým spektrom diagnóz, vrátane ošetrovania dekubitov a chronických rán. Na oddelení je realizovaný individuálny prístup k pacientovi v súvislosti s poskytovaním rehabilitačnej starostlivosti so širokým spektrom pomôcok. Príjemným šokom bola informácia o využívaní canisterapie – liečba psou láskou, ktorá celý náš tím veľmi oslovila s jednoznačným záverom implementácie tejto metódy do našej ošetrovateľskej praxe,“ hovorí vedúca sestra oddelenia pre dlhodobo chorých Bc. Simona Pavlíková.

„Výmenným pobytom v nemocniciach vo Valašskom Meziříčí, Novom Jičíne a Prostějove sme načerpali množstvo informácií, poznatkov a inšpirácií a je nenahraditeľnou skúsenosťou a zážitkom. Ponúkli nám inšpiráciu na zadováženie polohovacích pomôcok, našou túžbou je zriadenie tímu na ošetrovanie dekubitov a midline katétrov. Neoddeliteľnou túžbou nás, ako vedúcich pracovníkov je vrátiť entuziazmus a radosť z vykonanej práce našim zdravotníckym pracovníkom. Touto cestou by sme chceli poďakovať pani námestníčke PhDr. Anne Rybkovej, ktorá nám umožnila sa tejto cesty zúčastniť,“ dodáva Bc. Diana Zajoncová sestra interného oddelenia JIS.

Späť