Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Dva dni, 100 lekárov, 300 sestier a 58 prednášok. Vysoké Tatry privítali zdravotníkov z celého Slovenska

28.9.2021

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, zorganizovala celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou XXIII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra. Uskutočnili sa v dňoch 24. – 25. septembra 2021 v Kongresovom centre Hotela Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry. Už tradične boli venované pamiatke slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie Dr. Vojtechovi Alexandrovi.

„História tohto podujatia siaha do roku 1993. Prvý kežmarský lekársky deň Dr. Vojtecha Alexandra sa konal 15. januára a bol venovaný oblasti röntgenológie. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola interdisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a aktuálna téma zameraná na pandémiu COVID-19,“ hovorí o podujatí Mgr. Janka Bartková, predsedníčka organizačného a programového výboru.

 

„Dvojdňový odborný program bol v prvý deň konferencie rozdelený na sekciu lekárov a na sekciu sestier a medicínsko-technických pracovníkov. V sekcii lekárov odznelo v štyroch blokoch 24 odborných prednášok za účasti vyše 100 zaregistrovaných lekárov. V sekcii sestier odznelo v troch blokoch 18 odborných prednášok a zúčastnilo sa jej vyše 300 sestier, pôrodných asistentiek a medicínsko-zdravotníckych pracovníkov. V sobotňajšom programe bola spoločná sekcia lekárov a sestier, kde v dvoch blokoch odznelo 13 odborných prednášok. Bohatý program konferencie bol v sobotu ukončený organizátormi podujatia s prísľubom, že v tejto tradícii budú aj naďalej pokračovať,“ informuje o účasti, štatistikách a budúcnosti konferencie Mgr. Janka Bartková.

„Teší nás vysoký záujem účastníkov z rôznych zdravotníckych zariadení zo Slovenska, ktorí aj napriek nepriaznivej epidemickej situácii podporili konferenciu svojou účasťou. Veľké poďakovanie patrí lekárom, sestrám a medicínsko-technickým pracovníkom, ktorí prispeli svojimi prednáškami do odborného programu. Pre nás je to záväzok k neustálemu zvyšovaniu kvality odborných prednášok a sprievodného programu konferencie. Veríme, že ponúkaný program konferencie oslovil účastníkov nielen po odbornej, ale aj po spoločenskej stránke, kde v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier mali možnosť stretnúť svojich kolegov a priateľov,“ hovorí Ing. František Lešundák, riaditeľ kežmarskej nemocnice, pre ktorého bola premiérová účasť na konferencii milým prekvapením.

Vedenie kežmarskej nemocnice a organizátori podujatia ďakujú všetkým spoluorganizátorom, účastníkom, partnerom, prednášajúcim a diskutujúcim. Práve oni boli tými, ktorí zabezpečili vysokú odbornú a spoločenskú úroveň tohto celoslovenského podujatia. Cieľom konferencie je prehlbovanie odborných vedomostí a výmena vzájomných skúseností zdravotníckych pracovníkov, ktoré prispejú k skvalitňovaniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Manažment kežmarskej nemocnice sa aj takouto formou snaží zviditeľňovať na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni nielen kežmarskú nemocnicu, ale aj mesto a okres Kežmarok.

Konferencie sa zúčastnil aj primátor mesta Kežmarok, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, ktorý nad konferenciou prevzal záštitu. „Teší ma, že Kežmarské lekárske dni Doktora Vojtecha Alexandra majú vysoké renomé v odborných lekárskych kruhoch, čo sa pretavuje do vysokej účasti členov, a to nielen lekárov ale aj zdravotných sestier a zdravotníckeho personálu. Všetci prišli v neľahkom čase, náročnom pre celú spoločnosť a osobitne práve pre zdravotníkov. Verím, že zdieľanie skúseností, ako aj kolegiálna výmena odborných poznatkov bola najväčším prínosom lekárskych dní, a že spod Tatier odchádzali  všetci obohatení aj o dnes stále vzácnejšiu osobnú ľudskú komunikáciu. Do budúca im želám veľa zdravia a osobných síl do ďalšej práce,“ uviedol primátor mesta Kežmarok. 

„Veľmi rada sa už niekoľko rokov zúčastňujem spolu so svojimi kolegyňami z VŠZaSP sv. Alžbety na konferencii Kežmarské lekárske dni. S veľkým oduševnením a láskou ich dlhé roky organizuje pani Mgr. Janka Bartková so svojím skvelým tímom.  Vždy dokážu vytvoriť zaujímavý a prínosný odborný program a aj príjemnú atmosféru na konferencii, čo je pre takéto podujatia mimoriadne dôležité. Teší ma, že účastníci konferencie majú možnosť otvorene diskutovať na pálčivé témy, ktoré ich trápia, vymieňať si skúsenosti. Prajem celému organizačnému tímu pevné zdravie, veľa odhodlania a elánu do ďalších skvelých ročníkov,“ reaguje na podujatie účastníčka doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof. 

Späť