Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Na oddelení JZS chirurgia kežmarskej nemocnice vykonali v prvom polroku 2022 viac ako 300 operácií

29.7.2022

Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, vykonalo v prvom polroku 2022 viac ako 300 operačných zákrokov. K najčastejším zákrokom vykonávaným na centrálnych operačných sálach patria chirurgické, ortopedické a otorinolaryngologické operácie. Časť výkonov v rámci JZS vykonávajú aj gynekológovia v rámci svojej špecializácie. V máji tohto roku sa začal vykonávať aj menej častý typ operačného zákroku. O aký miniinvazívny výkon ide?

Od začiatku roka sa na centrálnych operačných sálach v odbore chirurgia  kežmarskej nemocnice vykonalo 317 operácií. „Naše oddelenie ponúka širokú škálu vykonávaných operačných zákrokov. Medzi najčastejšie patria výkony v rámci všeobecnej chirurgie, ortopedické, gynekologické  a otorinolaryngologické zákroky,“ hovorí primár oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti kežmarskej nemocnice, MUDr. Martin Novotný, MPH. S jeho príchodom sa v kežmarskej nemocnici začali vykonávať aj menej časté operačné zákroky.

Jedným z ojedinelých zákrokov je laparoskopicky operovaný pupočný pruh (umbilikálna hernia). „Ide o stredne ťažký operačný výkon miniinvazívnou laparoskopickou technikou, ktorá sa v blízkom okolí nášho regiónu vykonávala len zriedkavo. V našej nemocnici sa tento výkon zrealizoval prvýkrát v máji tohto roku. Od apríla sme vykonali celkovo 18 laparoskopických operácií pruhu, 2 operácie pruhu z otvoreného prístupu so sieťkou a 4 klasické zákroky,“ vysvetľuje primár Novotný.

Veľmi dôležitou súčasťou chodu zdravotníckeho zariadenia je vzájomná spolupráca a multidisciplinárne využívanie synergických efektov naprieč jednotlivými oddeleniami. Okrem jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ambulancií chirurgovia vykonávajú aj konziliárne operačné výkony  a vyšetrenia  v rámci nemocnice, kde je pri väčších a zložitejších operáciách potrebný ich zásah. „Úzko spolupracujeme najmä s kolegami z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ako aj s kolegami z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny či interného oddelenia, kde sme naposledy riešili akútny chirurgický zásah kvôli ťažkostiam s dýchaním. Napriek tomu, že covid bol u pacientky len sekundárnym ochorením, museli sme k situácii pristupovať s dodržiavaním všetkých epidemiologických štandardov,“ vysvetľuje MUDr. Martin Novotný, MPH.

 

Ponúkané typy výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL:

 

Chirurgia:

Laparoskopická operácia inquinálnej hernie metódou TAPP

Laparoskopická operácia umbilikálnej hernie metódou IPOM

Operácie hernií otvoreným prístupom

Laparoskopická revízia a adheziolýza dutiny brušnej s odobratím histologických vzoriek v indikovaných prípadoch

Operácia varixov dolných končatín

Operácia zhubných a nezhubných nádorov kože a podkožia s histologickým vyšetrením

Operácia fisúry konečníka

Operácia hemoroidov moderným spôsobom

Operácie vrastených nechtov

 

 

Ortopédia a traumatológia:

Artroskopia kolenného kĺbu

Artroskopia kolenného kĺbu + plastika predného skríženého väzu, ošetrenie meniskov, poškodených chrupaviek

Artroskopia ramenného kĺbu

Operácia syndrómu karpálneho tunela

Operácia lupkavého prsta

Operácia Dupuytrenovej kontraktúry

Operácia AC luxácie

Operácia hallux valgus (vybočený palec)

Operačná extrakcia osteosyntetického materiálu

Operácia ruptúry Achillovej šľachy

 

Otorhinolaryngológia:

Odstránenie adenoidných vegetácií u detí - endoskopicky

Turbinoplastika

Frenulotómia (nastrihnutie krátkej uzdičky v dutine ústnej)

Operácia zhubných a nezhubných nádorov kože a podkožia s histologickým vyšetrením - na tvári, krku a v dutine ústnej

 

V prípade záujmu individuálnej konzultácie môžete kontaktovať:

e-mail: jzs@nemocnicakezmarok.sk

tel.: 052/4512246, 052/4512247

 

Späť