Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Kežmarská nemocnica vykonala v minulom roku takmer 1400 operácií Operovaní boli novorodenci aj 89-ročný senior

20.1.2023

V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL, sa v roku 2022 vykonalo 1395 operácií. Až 60% všetkých zákrokov bolo gynekologických. Najvyššie percento chirurgických zákrokov tvorili artroskopické operácie kolenného kĺbu. Najkratšia operácia má trvanie do 10 minút. Najdlhšia môže trvať aj 4,5 hodiny. Najmladším pacientom operačných sál bol niekoľkodňový novorodenec, naopak, najstarším pacientom bol 89-ročný Ján.

Gynekologické zákroky predstavujú až 60% operatívy vykonanej v kežmarskej nemocnici. Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a centrálne operačné sály v roku 2022 zrealizovali 1395 operácií. „Vyššie percento operácií evidujeme v prípade gynekologických zákrokov, ktorých bolo vykonaných 843. Chirurgické zákroky tvorili 40% a celkovo sme ich vykonali 552. Z nich bolo najviac artroskopických operácií kolenného kĺbu, a to až 191, čo tvorí 35% z celkového počtu chirurgických zákrokov,“ informuje o štatistike výkonov vedúca sestra oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti a centrálnych operačných sál kežmarskej nemocnice, Bc. Eva Budošová dipl. s.

Medzi ďalšie chirurgické operácie patrila aj artroskopická operácia ramenného kĺbu či laparoskopické operácie hernie, ktoré sa v nemocnici začali vykonávať len v priebehu minulého roka. Vyšší počet (90) tvorí aj množstvo vykonaných operácií karpálneho tunela. Zo všetkých 843 gynekologických operačných zákrokov predstavovali 29% sekcie pri pôrodoch, ktorých bolo zo všetkých 880 pôrodov v minulom roku 245. Dve operačné sály a jedna zákroková miestnosť nemocnice boli svedkom ďalších ortopedických, traumatologických, gynekologických, chirurgických a otorinolaryngologických operačných zákrokov. Rozdiel medzi gynekologickými a chirurgickými zákrokmi tvorí aj časové hľadisko využitia operačných sál. Operačné sály sú pre jednodňovú starostlivosť využívané trikrát v pracovnom týždni a v prípade gynekologických zákrokov ide o nepretržitú prevádzku.  

Plastika predného skríženého väzu (operácia kolena) je z technickej aj časovej perspektívy náročná operácia. Trvanie jednej operácie tohto typu trvá minimálne 2 hodiny. V minulom roku ich bolo vykonaných sedemnásť. „Najdlhšia operácia môže trvať až 4,5 hodiny. Ide napríklad o technicky a časovo komplikované operácie varixov (kŕčových žíl) dolných končatín, plastiky predného skríženého väzu, abdominálnej hysterektómie (odstaránenie maternice) či laparoskopicky asistovanej vaginálnej hysterektómie. Naopak, najkratšie operačné zákroky môžu trvať aj menej ako 10 minút. K takýmto prípadom patrí napríklad krátky gynekologický zákrok, a to incízia (narezanie) Bartholiniho zľazy pri zápale,“ hovorí o časovej a technickej náročnosti niektorých zákrokov Bc. Eva Budošová dipl. s.

Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a centrálne operačné sály kežmarskej nemocnice majú aj pestré zloženie nielen v tíme zdravotníkov, ale aj pacientov. Najmladším pacientom, ktorý absolvoval návštevu operačných sál bol len niekoľkodňový novorodenec, ktorému boli chirurgicky odstránené nadpočetné prstíky na oboch rukách pri vrodenom ochorení polydaktýlii. Naopak, najstarším pacientom oddelenia jednodňovej chirurgie a krátkeho zákroku v tvárovej oblasti bol senior Ján, ktorý mal v čase vykonania zákroku úctyhodných 89 rokov.

Späť