Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Zdravotníci kežmarskej nemocnice absolvujú študijný program neodkladnej podpory životných funkcií

14.4.2023

Permanentné vzdelávanie je pre oblasť zdravotníctva nevyhnutnou súčasťou. Všetci zdravotníci z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, postupne absolvujú 8-hodinový študijný program pre zdravotnícky personál, ktorý sa bude týkať neodkladnej podpory životných funkcií. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, kedy si môžu svoje zručnosti a vedomosti precvičiť aj na tréningových figurínach.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku si prostredníctvom spoločnosti AGEL Merea pripravila pre zdravotníkov nemocnice vzdelávací študijný program. „Vzdelávanie je pre zdravotníkov neoddeliteľnou súčasťou. Počas ôsmich hodín budú postupne absolvovať teoretickú a praktickú časť kurzu, tzv. „študijný program neodkladnej podpory životných funkcií“, počas ktorého budú využívať aj materiálno-technické vybavenie pozostávajúce z tréningovej figuríny, základných zdravotníckych pomôcok či AED – automatického externého defibrilátora. Študijný program začal prvým kurzom a bude pokračovať až do konca mája, do kedy by mali kurz absolvovať už všetci zdravotníci,“ informuje námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti kežmarskej nemocnice Mgr. Veronika Nadžadyová.

Cieľom študijného programu je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie. Absolventi programu budú ovládať všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch či neúrazových náhlych príhodách, s ktorými súvisí polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie či mobilizačné techniky. Dôležitým bude aj ovládanie poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie dospelým a detským pacientom, vrátane použitia AED.  

Späť