Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ambulancia klinickej logopédie

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 8.00 - 12.00 LI: deti predškolského veku 13.00 – 14.00 LI: deti školského veku 14.00 - 15.30 administratíva
Utorok: 8.00 - 12.00 LI: deti predškolského veku 13.00 – 14.00 LI: deti školského veku 14.00 - 15.30 administratíva
Streda: 8.00 - 12.00 LI: deti predškolského veku 13.00 – 14.00 LI: deti školského veku 14.00 - 15.30 administratíva
Štvrtok: 8.00 - 12.00 LI: dospelé osoby 13.00 – 14.00 analýza testov, školenie 14.00 - 15.30 administratíva
Piatok:

LI – logopedická intervencia (priama práca s pacientom)

Klinický logopéd poskytuje špeciálnu klinicko-logopedickú starostlivosť osobám s poruchami reči, hlasu, prehĺtania, čítania a písania v detskom veku (vývinové poruchy – dyslália, dysfónia, dyslexia, narušený vývin reči, oneskorený vývin reči, poruchy reči pri poruchách sluchu a pod.), ako aj dospelým osobám (získané poruchy pri iných ochoreniach: afázie po NCMP, dysfónie – u hlasových profesionálov a pod.)
Poskytuje poradenskú činnosť – vystavovanie potvrdení pre adeptov na VŠ štúdium, navrhuje opatrenia pre deti pred nástupom do ZŠ, prípadne pre umiestnenie dieťaťa do vhodného školského zariadenia.
Poskytuje konziliárnu činnosť pre oddelenia nemocnice: ODCH, interné odd. a detské odd. podľa časovej možnosti.
Spolupracuje s klinickým psychológom, neurológom, lekárom ORL, psychiatrom, špeciálnym pedagógom, lekárom FBLR a inými špecialistami podľa potreby.

Kontakty:

+421 (0)52 /45 12 301
eva.vanousova@nemocnicakezmarok.sk
Hviezdoslavova 27, Kežmarok, budova polikliniky, 3 n.p.

Personál:

Školský a klinický logopég, špecialista:
Mgr. PhDr. Eva Vanousová