Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

Pracoviská

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

"V mene rodiny sa chcem zo srdca poďakovať celému kolektívu OAIM, ktorý pod vedením pána primára MUDr. Serhiyho Raka a vedúcej sestry Mgr. Aleny Vnenčákovej poskytoval počas hospitalizácie našej mamky starostlivosť na profesionálnej úrovni. Ďakujem aj za ich ľudský prístup, ktorý je v dnešnej dobe vzácnosťou. Celému kolektívu prajem veľa energie a síl v ich profesii." Lucia B.

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je umiestnené na druhom poschodí monobloku (vchod od domova dôchodcov).

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme na týchto úsekoch:

Oddelenie intenzívnej medicíny – zabezpečuje intenzívnu liečebnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých došlo alebo dochádza k zlyhaniu základných životných funkcii. Oddelenie má 5 lôžok a je vybavené modernou zdravotníckou technikou v súlade s platnými štandardami MZ SR. Umelú pľúcnu ventiláciu u pacientov zabezpečujú ventilátory najnovšej generácie. Zdravotnú starostlivosť poskytuje kvalifikovaný tím lekárov, sestier a ošetrovateľov v nepretržitom režime. Odborný, individuálny a citlivý prístup personálu ku každému pacientovi je nosným prvkom liečby kriticky chorých.

Anestéziologický úsek – anestetická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických, liečebných a operačných výkonov. Anestéziológ rozhoduje o druhu a technickom postupe pri podávaní anestézie s prihliadnutím na zdravotný stav chorého, technickú náročnosť a predpokladané trvanie operačného alebo neoperačného výkonu.

Anestéziologická ambulancia  na ambulancii vykonávame anestéziologické predoperačné vyšetrenie pred plánovaným operačným výkonom v celkovej alebo v regionálnej anestézii, kde lekár posúdi anestéziologické riziko, odporučí farmakologickú prípravu a oboznámi pacienta s typom anestézie, ktorá je pre pacienta zo zdravotného hľadiska najvhodnejšia.