Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Rádiológia

RDG oddelenie má 5 pracovísk

 • dve rtg pracoviská
 • pracovisko CT
 • ultrazvukové pracovisko
 • mamografia

Jedno rtg pracovisko, pracovisko CT a ultrazvukové pracovisko je umiestnené na prízemí hlavnej budovy nemocnice. Mamografia je umiestnená na prvom poschodí monobloku (vchod od domova dôchodcov). Druhé rtg pracovisko sa nachádza v budove polikliniky na prízemí.

Prevádzka

 • Rtg pracovisko v hlavnej budove nemocnice - pracovné dni od 7:00 do 22:00, víkendy a sviatky od 10:00 do 20:00
 • Rtg pracovisko v budove polikliniky - pracovné dni od 7:00 do 14:00
 • CT pracovisko -  pracovné dni od 8:00 do 14:00 (podľa objednania)
 • Ultrazvukové vyšetrenia – pracovné dni od 7:30 do 12:00 (podľa objednania)
 • Mamografické pracovisko - pracovné dni od 10:00 do 14:00 (podľa objednania)
  • pacienti sa na vyšetrenie objednávajú telefonicky alebo osobne

Na RTG pracoviskách sa vykonávajú klasické RTG vyšetrenia celej kostry, hrudného koša, (vrátane pľúc a srdca) a natívne snímky brucha. Podľa požiadaviek špecialistu a podľa možností pracoviska sa vykonávajú aj niektoré špeciálne projekcie na požadované oblasti tela, vyšetrenia s podaním tekutej kontrastnej látky na zobrazenie močového traktu. V spolupráci s lekármi z gynekologického oddelenia sa robia vyšetrenia na zistenie priechodnosti vajíčkovodov (HSG). K dispozícii je aj mobilný rtg prístroj na vyšetrenie imobilných pacientov priamo na lôžku pacienta.

Na ultrazvukovom pracovisku sa robia vyšetrenia brucha, prsníkov, krku (vrátane štítnej žľazy), vyšetrenia lymfatického systému, mäkkých častí celého tela, zhybových štrbín, tepien dolných končatín, povrchových a hĺbkových žíl vrátane ich priechodnosti a rýchlosti prietoku krvi v nich. V prípade potreby sa vykonávajú aj vyšetrenia na lôžku pacienta.

Na mamografickom pracovisku sa robia rtg vyšetrenia prsníkov v štandardných a podľa potreby aj v špeciálnych projekciách.

Na CT pracovisku - CT vyšetrenia zvolenej časti (alebo viacerých častí) tela podľa požiadavky indikujúceho lekára, natívne aj postkontrastné vyšetrenia, CT angiografia (kontrasné vyšetrenie ciev pomocou CT) , 3D postprocesing obrazu, HRCT vyšetrenia

3.9.2015 bolo v našej nemocnici uvedené do prevádzky pracovisko počítačovej tomografie (CT). Je umiestnené v hlavnej budobe nemocnice na prízemí, vľavo.

Inštalovaný bol prístroj NeuViz 16 od spoločnosti Neusoft Medical Systems. NeuViz 16 ponúka možnosti multidetektorového CT prístroja. Obrazy anatomických štruktúr sú tvorené s využitím moderného zobrazovania a vyspelých informačných technológií, ktoré zlepšujú diagnostické možnosti CT. Integrovaný detektor s najširším pokrytím vo svojej triede umožňuje získavať počas vyšetrenia obrazy s vysokým rozlíšením, skracuje vyšetrovací čas a znižuje dávku žiarenia pri vyšetrení. Vykonávané budú natívne aj postkontrastné CT vyšetrenia v oblasti hlavy, hrudníka, brucha a malej panvy. Taktiež vyšetrenia muskuloskeletového systému vrátane 3D rekonštrukcií, CT angiografia.

RTG pracoviská, CT a mamografia sú digitalizované. Mamografické pracovisko využíva nepriamu digitalizáciu, CT priamu digitalizáciu a RTG  pracoviská využívajú priamu aj nepriamu digitalizáciu.