Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

Pracoviská

Rádiológia

RDG oddelenie má 5 pracovísk

  • dve rtg pracoviská
  • pracovisko CT
  • ultrazvukové pracovisko

Jedno rtg pracovisko, pracovisko CT a ultrazvukové pracovisko je umiestnené na prízemí hlavnej budovy nemocnice. Druhé rtg pracovisko sa nachádza v budove polikliniky (Hviezdoslavova 27, Kežmarok) na prízemí.

Prevádzka

  • Rtg pracovisko v hlavnej budove nemocnice - pracovné dni od 7:00 do 22:00, víkendy a sviatky od 09:00 do 19:00
  • Rtg pracovisko v budove polikliniky - pracovné dni od 7:00 do 14:00
  • CT pracovisko -  pracovné dni od 7:00 do 14:00 (podľa objednania)
  • Ultrazvukové vyšetrenia – pracovné dni od 7:30 do 12:00 (podľa objednania)

Na RTG pracoviskách sa vykonávajú klasické RTG vyšetrenia celej kostry, hrudného koša, (vrátane pľúc a srdca) a natívne snímky brucha. Podľa požiadaviek špecialistu a podľa možností pracoviska sa vykonávajú aj niektoré špeciálne projekcie na požadované oblasti tela, vyšetrenia s podaním tekutej kontrastnej látky na zobrazenie močového traktu. K dispozícii je aj digitálny mobilný rtg prístroj na vyšetrenie imobilných pacientov priamo na lôžku pacienta. A tiež mobilný skiaskopický rtg prístroj (C - rameno) na rtg vyšetrenia počas operačných zákrokov.

Na ultrazvukovom pracovisku sa robia vyšetrenia brucha, prsníkov, krku (vrátane štítnej žľazy), vyšetrenia lymfatického systému, mäkkých častí celého tela, zhybových štrbín, tepien dolných končatín, povrchových a hĺbkových žíl vrátane ich priechodnosti a rýchlosti prietoku krvi v nich. V prípade potreby sa vykonávajú aj vyšetrenia na lôžku pacienta.

Na CT pracovisku - CT vyšetrenia zvolenej časti (alebo viacerých častí) tela podľa požiadavky indikujúceho lekára, natívne aj postkontrastné vyšetrenia, CT angiografia (kontrasné vyšetrenie ciev pomocou CT) , 3D postprocesing obrazu, HRCT vyšetrenia

V marci 2021 bolo v našej nemocnici, pokenštrukcii pracoviska a výmene prístroja znova uvedené do prevádzky pracovisko počítačovej tomografie (CT). Je umiestnené v hlavnej budove nemocnice na prízemí, vľavo.

Inštalovaný bol prístroj Philips CT Ingenuity Core  64. Je to multivrstvový prístroj so 64 radami fyzických detektorov. Rozsah napätia a prúdu generátora umožňuje plynulú reguláciu dávkového príkonu, čím je zabezpečená ochrana pacienta a personálu pred škodlivými účinkami RTG žiarenia. K tomu prispieva aj softvér na rekonštrukciu obrazov štvrtej generácie iDose4. Obrazy anatomických štruktúr sú tvorené s využitím moderného zobrazovania a vyspelých informačných technológií, ktoré zlepšujú diagnostické možnosti CT. Detektory typu NanoPanel, v kombinácii s iDose4, umožňujú získavať počas vyšetrenia obrazy s vysokým rozlíšením, skracujú vyšetrovací čas a znižujú dávku žiarenia pri vyšetrení. Vykonávané budú natívne aj postkontrastné CT vyšetrenia v oblasti hlavy, hrudníka, brucha a malej panvy. Taktiež vyšetrenia muskuloskeletového systému vrátane 3D rekonštrukcií, CT angiografia.

RTG pracoviská sú vybavené novými modernými rtg prístrojmi s priamou digitalizáciou. Súčasťou prístrojov sú aj zariadenia na sledovanie a záznam dávky žiarenia pacienta pri vyšetrení. Všetky prístroje sú zapojené do PACSu (obrazového archivačného a komunikačného systému), ktorý umožňuje posielať rtg obrazovú dokumentáciu do iných zdravotníckych zariadení.